C++ - Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual C++ .NET

Příklady

C++

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo:
float x = 3.14159265359;  // x = 3.14159274
float y = 123456789;      // y = 123456792.0
y =(float)(x * y);       // z = 387850976.0

C++

Další kousky ukázkových kódu:
(float)y / 5
(float)x / 5
(float)50 / i
(float)i / 0xab
(float)64 / 8
(float)x / 0xa

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk