Free Pascal <-> C++ | Bitový posun vlevo

Free Pascal

shl

Popis

par1 shl par2
Použitá klíčová slova: shl

Vstup


Výstup

Příklady

Free Pascal

Možné použití Bitový posun vlevo:
x := 16 shl 2;      // x = 64
y := $f shl 5;     // y = 480
z := (x shl y) shl 2;// z = 256

Free Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový posun vlevo:
i shl 4
$12AB shl j
128 shl (j shl(3 + i))
.
C++

<<

Popis

par1 << par2
Použitá klíčová slova: <<

Vstup


Výstup

Příklady

C++

Možné použití Bitový posun vlevo:
x = 16 << 2;      // x = 64
y = 0xf << 5;     // y = 480
z = (x << y) << 2;// z = 256

C++

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový posun vlevo:
i << 4
0x12AB << j
128 << (j <<(3 + i))

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk