JavaScript - Dělení: /

Dělení je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel.

/

Popis

par1 / par2
Použitá klíčová slova: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Pokud chceme jako výsledek celé číslo tak použijme operáciu celo číselné delenie anebo pomocí nekteré zaokrouhlovací funkce mužeme výsledek překonvertovat na celé číslo.

Příklady

JavaScript

Možné použití Dělení:
x = 64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = (x * 2 / y +5);// z=1.1

JavaScript

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení:
i / 0xab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
y = x / 0xa
y = x / 0xa
(x / 5)
x >= y / 5
y = x / 0xa

/

Popis

par1 / par2
Použitá klíčová slova: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Pokud chceme jako výsledek celé číslo tak použijme operáciu celo číselné delenie anebo pomocí nekteré zaokrouhlovací funkce mužeme výsledek překonvertovat na celé číslo.

Příklady

JavaScript

Možné použití Dělení:
x = 64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = (x * 2 / y +5);// z=1.1

JavaScript

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení:
i / 0xab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk