Visual C++ - Celé čísla bez znamienka

Typy pre ukladanie celé čísla bez znamienka.
32-bitove bezznamienkové číslo
 unsigned  long

 unsigned  int

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
unsigned long long y = 10250 / 8;
unsigned long y = 1025 / 8;
unsigned short y = 1025 % 8;
unsigned char y = 15 % 4;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla | čísla | dátové typy
Celé čísla bez znamienka v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk