JavaScript - Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Příklady - JavaScript

JavaScript
 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Další kousky ukázkových kódu:
JavaScript
y--;
if (i==16)
 {
  continue;
 }
 
while ( y <= 32 ) 
  y++;
do --i; while ( i > 0);
if (i==5)
  break;
z = x ^ 123;
V jiných jazycích: en hu cz sk