JavaScript - Bitový součet: |

Bitový součet jiným jménem nastavovač do 1. název nastavovač do 1 dostal po operátoru logický součet: jen v tom případě je výsledek nepravda jestlize oba vstupy jsou nepravdivé, ve všech ostatních případech je výsledek pravda. převedena na proměnné znamená, že pouze ty bity zůstanou nastaveny na hodnotu 0, kde oba vstupy byly 0 jinak se nastavý 1. tuto vlastnost můžeme využít například na nastavování konkrétního bitu: vezmeme jeden příklad máme jednu proměnnou u které 5., 6. bity chceme nastavit do 1. potřebujeme číslo kde jsou 5., 6. bity nastaveny na hodnotu 1 a všechny ostatní bity 0: 00110000 v hexadecimálním tvaru 30 a desítkové 48. provedeme operaci bitový součet nad číslem 48 a nad proměnnou, výsledkem budou nastaveny 5., 6. bity a ostatní bity zústanou beze zmeny (xx11xxxx)

|

Popis

par1 | par2
Použitá klíčová slova: |

Vstup


Výstup

Příklady

JavaScript

Možné použití Bitový součet:
x = 1 | 2;          // x = 3
y = 0xa | 5;        // y = F
z = 0xf0 | (x | y); // z = FF

JavaScript

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový součet:
i | j
0xff | k
64 | (i | k)

JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
0x01 | 0x02

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk