JavaScript - OperátoryPříklady - JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
JavaScript
10 >a && a>5
~(i & 4)
64 | (i | k)
if (y < 100)  
  x++;
(i & j) != 64
(x * 2 / y +5)
V jiných jazycích: en hu cz sk