JavaScript - Výrazový příkaz: ;

Výrazový příkaz je vyhodnocením výrazu, udelá vyhodnocení pak běh programu pokračuje s dalším příkazem.

;

Popis

expression ;
Použitá klíčová slova: ;

Vstup

  • expression -

Příklady

JavaScript

 j = 3;
 ret = j<i;
 x = 10 * 5 -j;

JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
z = (x * 2 / y +5);
a2 = false || true;
b = x <= 12;
z = (x / 5) * 10;
y = x / 0xa;
z = x ^ 123;
Výrazový příkaz v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk