C - Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..

Aritmetické

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:

C

8 + 12    // 20
100 - 2    // 98
5 * 5     // 25
(float)50 / i     // 2.5
70 / 8    // 8
70 % 8     // 6

Logické

Máme k dispozici tři nebo čtiři logické operace, to že přesne kolik to závisí na konkrétním programovacím jazyku které používáme. pomocí těchto operacii můžeme vyřešit jakékoliv logicky úkol/podmínku. takové logické podmínky jsou například spojení porovnávání hodnot podle určitých pravidel, testování hodnoty. logické operace se používají hlavně při vykonávání podmínených příkazu.

C

a && b
a || 1
!a

Bitové

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.

C

2 << 2   
2 >> 2   
0xff & 0x05 // 0x05
0x01 | 0x02 // 0x03
~ 2     
0x1A ^ 0x1A 

Relační

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.

C

5 < 3    //  true
x > 3.14   //  
y <= x    //  ...
0xff >= y  //  ...
x == 6    
y != 25   

Přiřazení


Příklady - C

C

Další kousky ukázkových kódu:
!a
(15123 / 70)
~ 2
x == 6
((float)(x * 2) / y +5)
z = (x >> 2) >> 2
V jiných jazycích: en hu cz sk