C++ - Reálne čísla

Typy pre ukladanie reálne čísla.

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(float)y
double y = 123456789;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk