C# - Relační operátory

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.
Menší než
par1 < par2
Větší než
par1 > par2
Menší nebo rovno
par1 <= par2
Větší nebo rovno
par1 >= par2
Rovnost
par1 == par2
Nerovnost
par1 != par2

C#

Další kousky ukázkových kódu:
if (i==10)
     break;
   else 
   {
     i--;
   }
0xff >= y
a = 2 > funkc(3)
a = 2 <= funkc(false)
while (i<10) ++i;
x != y
V jiných jazycích: en hu cz sk