Object Pascal <-> PHP | Použitie premennej

Object Pascal

použitie premennej

Popis

name
Data:
  • name -

Výstup

Príklady

Object Pascal

Možné požitie použitie premennej:
x := 64 / 8;   // x=8
y := x / 0.5;   // y=16
z := (x * 2 / y +5);// z=1.1

Object Pascal

a and b
a or true
not a
.
PHP

$

Popis

$name
Data:
  • name -

Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie použitie premennej:
$x = 64 / 8;   // x=8
$y = $x / 0.5;   // y=16
$z = ($x * 2 / $y +5);// z=1.1

PHP

$a && $b
$a || true
!$a

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: prijímač hodnoty | odesielač hodnoty
V iných jazykoch: en hu cz sk