Visual C++ - Konštanty

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
i & 4
x * 3.14
0111
true  || true
!false
0xff | k
V iných jazykoch: en hu cz sk