Java

Java - Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Příklady - Java

Další kousky ukázkových kódu:
Java
false || false
0123
/* x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) */ 
i / 0x0a
true
i % 4
V jiných jazycích: en hu cz sk