Java - Příkazy

Příkazy jsou jedním krokem programu.

Příkazy


Výrazový příkaz Výrazový příkaz je vyhodnocením výrazu, udelá vyhodnocení pak běh programu pokračuje s dalším příkazem.
Cyklus s podmínkou na konci Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v důsledku toho bude cyklus proveden nejméně jednou. po každé it...
Cyklus s podmínkou na začátku Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či byla splnena. už...
Podmíněný příkaz Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky podmíněného příkazu můžeme řídit běh programu ve dvou směrech...
Blok příkazů Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro spojeni více příkazů, nakonec redukuje do jednoho příkazu c...
Deklarace automatické proměnné Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
příkaz inkrementace Příkaz inkrementace je matematická operace, která slouží pro zvětšení čísla o jedničku.
příkaz dekrementace Příkaz dekrementace je matematická operace, která slouží pro zmenšení čísla o jedničku.

Java

Další kousky ukázkových kódu:
while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
while (y>1)
{
 x++;
 y--;
}
if ( x == 5 )
  --y;
while ( y <= 32 ) 
  y++;
x = 1 | 2;
do --i; while ( i > 0);
V jiných jazycích: en hu cz sk