Java - Hexadecimální konstanta

Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jako hexadecimální konstanta. je z kombinace následujících hexadecimálních číslic: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a/A, b/B, c/C, d/D, e/E, f/F

Hexadecimální konstanta

Popis

 0xA12F

Výstup

Příklady

Java

Možné použití Hexadecimální konstanta:
x = 0x1234;       // x = 4660
y = 4 * 0xff;     // y = 1020
if (x>0xabc)
  y = (float)x / 0xa;    // y = 466

Java

Další kousky ukázkových kódu:
~0xabcd
0xf0 | (x | y)
0xA >> 2
0xff >> 4
0xabcd & k
0xabc

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
V jiných jazycích: en hu cz sk