C++ - Cyklus s podmínkou na začátku: while

Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či byla splnena. už před první spuštěním dojde k otestování podmínky, použití tohoto cyklu je vynikající v situacích kdy možná že ani jednou nebude potřeba provest cyklus.

while

Popis

while (condition) statement
Použitá klíčová slova: while

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual C++ .NET

Příklady

C++

Možné použití Cyklus s podmínkou na začátku:
i=0;
while (i<10) ++i;
x =0;
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}

C++

Další kousky ukázkových kódu:
while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
while (y>1)
{
 x++;
 y--;
}
if ( x >= 12 )
  while ( y >= 0 ) 
   --y;
while ( y <= 32 ) 
  y++;
V jiných jazycích: en hu cz sk