Pascal - Aritmetické operátory

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:
Sčítání
par1 + par2
Odčítání
par1 - par2
Násobení
par1 * par2
Dělení
par1 / par2
Zbytek po dělení
par1 mod par2
Změna znaménka
- expression

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
y:= 15 mod 4;
(3 + i)
xmin := -128;
(j - 8)
x := 10 * 5;
y := y/ 3.14
V jiných jazycích: en hu cz sk