C - Relační operátory

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.
Menší než
par1 < par2
Větší než
par1 > par2
Menší nebo rovno
par1 <= par2
Větší nebo rovno
par1 >= par2
Rovnost
par1 == par2
Nerovnost
par1 != par2

C

Další kousky ukázkových kódu:
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}
while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==5)
  break;
0xff >= y
x != y
x <= y * 5
V jiných jazycích: en hu cz sk