C++ - Automatická premenná

Deklarácie automatické premennej je možne takmer kdekoľvek, platnosť je zvyčajne od deklarácie až do konca aktuálneho bloku.

Deklarácia

deklarácia automatickej premennej Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.

type name =init_value;
type name =init_value , name = init_value;

Použitie

použitie premennej Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítani...

name