Basic - Automatická premenná

Deklarácie automatické premennej je možne takmer kdekoľvek, platnosť je zvyčajne od deklarácie až do konca aktuálneho bloku.

Deklarácia

deklarácia automatickej premennej Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.

 Dim name = par2
 Dim name = init_value
 Dim name  As type = init_value

Použitie

použitie premennej Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítani...

name