C++ - Podmienený príkaz: if, if else

Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďaka podmieneného príkazu môžeme riadiť beh programu v dvoch smeroch. ak je podmienka splnená bude pokračovať beh programu v prvom smere, ak nie tak druhom smere. pod smermi programu myslim buď príkaz alebo blok príkazov.

if, if else

Popis

if (condition) statement1
if (condition) statement1 else statement2
Použitá kľúčové slová: if else

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie Podmienený príkaz:
if (i > 10)
{
i =10;      i = i - 1;  i++;
}
if (i < 10) i = 10; else i=1;

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if (x>1)
{
 x=1;
 y=y-1;
}
if ( x >= 12 )
  while ( y >= 0 ) 
   --y;
if (y < 100) 
 x++;
if ( y > 32 ) 
  c=true;
if (x>10)
 y = (float)x / 0xa;  // y = 1
if (y<5)
  y = y/ 3.14;  // y = 1.234
V iných jazykoch: en hu cz sk