C++ - Explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 255;
unsigned char x=5;           // x = 5
unsigned char y = 15 % 4;    // y = 3
y = (unsigned char)(x * y);  // z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk