C++ - Explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo:
float x = 3.14159265359;  // x = 3.14159274
float y = 123456789;      // y = 123456792.0
y =(float)(x * y);       // z = 387850976.0

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(float)y / 5
(float)x / 5
(float)50 / i
(float)i / 0xab
(float)64 / 8
(float)x / 0xa

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk