C++ - 64-bitové celé číslo: long long

Dátový typ 64bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 64-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

long long

Popis

 long  long
Použitá kľúčové slová: long
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie 64-bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long long x= -82345;        // x = -82345
long long y = -(1512345 / 70);// y = -21604
y = (long long)(x * y);     // z = 1778981380

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk