C++ - typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Základné dátové typy

Jednoduché dátové typy, ktoré môžu byť čísla, znaky alebo logické typy. Sú vhodné pre ukladanie jednej hodnoty.

Pretypovanie

Pomocou pretypovanie môžeme zmeniť typ existujúcich typov. Vďaka tomuto môžeme prepísať automatickú konverziu.

Premenné

Premenná sa používa pre ukladanie dát. možno deklarovať v rôznych miestach a možno použiť v rôznych miestach. môže byť odlíšiteľný aj podľa životnosti: sú lokálne globálne alebo statické premenné. je možné použitie napríklad v štruktúre alebo funkcii.
Deklarácia premennej Použitie premennej

Príklady - C++

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
unsigned long long y = 10250 / 8;
z = (long)(x * y)
bool b2 = x && y;
(float)y
y =(float)(x * y)
unsigned long y = 1025 / 8;
V iných jazykoch: en hu cz sk