Java <-> FreeBASIC | Explicitní konverze na logický typ

Java

Explicitní konverze na logický typ

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Příklady

Java

Možné použití Explicitní konverze na logický typ:
x= true; y= false;
boolean b = x;     // b = true
boolean b2 = x && y;  // b2 = false
boolean b3 = (boolean) 0; // b3 = false
.
FreeBASIC

CBool

Popis

 CBool (expr)
Použitá klíčová slova: cbool

Vstup


Výstup

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Explicitní konverze na logický typ:
x= true
 y= false
Dim b As boolean= x     ' b = true
Dim b2 As boolean= x and y  ' b2 = false
Dim b3 As boolean= CBool( 0) ' b3 = false

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
V jiných jazycích: en hu cz sk