C <-> Basic | Cyklus s podmienkou na konci

C

do while

Popis

do statement while (condition);
Použitá kľúčové slová: do while

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

C

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Cyklus s podmienkou na konci:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
  i++;
  if (i==5)
    break;
} while ( i <10);
.
Basic

do loop while

Popis

do
statements
loop while condition
Použitá kľúčové slová: do while loop

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Cyklus s podmienkou na konci:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
  i=i+1
  if i=5 then
    exit do
end if
loop while i <10
Cyklus s podmienkou na konci v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk