PHP - Logický súčet: ||, or

Logický súčet funguje následovne: len v tom prípade je výsledok nepravda ke oba vstupy sú nepravdivé, vo všetkých ostatných prípadoch je výsledok pravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdapravda
pravdanepravda pravda
pravdapravda pravda
informácie k tabuľke: a, b sú vstupy, x je výsledok

||

Popis

par1 || par2
Použitá kľúčové slová: ||

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

PHP

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
$a1 = false || false; // a1 = false
$a2 = false || true;  // a2 = true
$a3 = true  || false; // a3 = true
$a4 = true  || true;  // a4 = true

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
($b || $c) || $a
$a || true
$a>1 || $a<100

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$j > 128 || false
$a || true
(10 >$a || $a<5)

or

Popis

par1 or par2
Použitá kľúčové slová: or

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

PHP

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
$a1 = false || false; // a1 = false
$a2 = false || true;  // a2 = true
$a3 = true  || false; // a3 = true
$a4 = true  || true;  // a4 = true

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
($b || $c) || $a
$a || true
$a>1 || $a<100

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk