C - Logický súčet: ||

Logický súčet funguje následovne: len v tom prípade je výsledok nepravda ke oba vstupy sú nepravdivé, vo všetkých ostatných prípadoch je výsledok pravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdapravda
pravdanepravda pravda
pravdapravda pravda
informácie k tabuľke: a, b sú vstupy, x je výsledok

||

Popis

par1 || par2
Použitá kľúčové slová: ||

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

C

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = 0 || 0; // a1 = false
a2 = 0 || 1;  // a2 = true
a3 = 1  || 0; // a3 = true
a4 = 1  || 1;  // a4 = true

C

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b || c) || a
a || 1
a>1 || a<100

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
a || 1
(10 >a || a<5)
j > 128 || 0

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk