Feltételes utasítás: if, if else, if then, if then else, if then end if, if then else end if

Programunk futtatását feltételekhez köthetjük. A feltételes utasítás segítségével két irányba terelhetjük a folyamatot. Ha teljesül a feltétel akkor az első irányba folytatódik a program futása ha nem akkor a második irányba. Az irányok alatt egy utasítás vagypedig egy blokk végrehajtását értem.

if, if else

Leírás

if (condition) statement1
if (condition) statement1 else statement2
Használt kulcsszavak: if else

Bemenet

Kompatibilis programozási nyelvek:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Példaprogramok

Példaprogram

Feltételes utasítás lehetséges használata:
if (i > 10)
{
i =10;      i = i - 1;  i++;
}
if (i < 10) i = 10; else i=1;

Példaprogram

További példaprogram részletek:
until (i == 0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==5)
  break;
if ( y > 32 ) 
  c=true;
if ( x == 5 )
  --y;
if (y<5)
  y = y/ 3.14;  // y = 1.234
if (i - 10 >0) i = i-5;

if then, if then else

Leírás

if condition then statement1;
if condition then statement1 else statement2;
Használt kulcsszavak: if else then

Bemenet

Kompatibilis programozási nyelvek:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Példaprogramok

Object Pascal

Feltételes utasítás lehetséges használata:
if i > 10 then
begin
i :=10;      i := i - 1;  inc(i);
end;
if i < 10 then i := 10 else i:=1;

Object Pascal

További példaprogram részletek:
while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);
if x = 5 then
  dec(y);
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  // y = 1.234
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
if y < 100 then 
  inc(x);

if then end if, if then else end if

Leírás

if condition then
statements1
end if
if condition then
statements1
else
statements2
end if
Használt kulcsszavak: if else then end

Bemenet

Kompatibilis programozási nyelvek:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Példaprogramok

Basic

Feltételes utasítás lehetséges használata:
if i > 10 then
i =10
      i = i - 1
  i=i+1
end if
if i < 10 then
 i = 10
 else
 i=1
end if

Basic

További példaprogram részletek:
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
if x>&Habc then
 y = x / &Ha  ' y = 466
end if
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if
if x = 5 then
  y=y-1
end if
Más nyelveken: en hu cz sk