Object Pascal

Object Pascal - Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Príklady - Object Pascal

Object Pascal
 i := x * 5;
 while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Object Pascal
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
if i=3 then
  break;
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;
while y>1 do
begin
 inc(x);
 dec(y);
end;
repeat dec(i) until not i > 0;
inc(i);
V iných jazykoch: en hu cz sk