JavaScript - lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Príklady - JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
JavaScript
/* x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) */ 
0xAC ^ k
~ 2
false
4 * 077
j * 0.5
V iných jazykoch: en hu cz sk