Java

Java - Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Príklady - Java

Java
 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Java
continue;
x = 1 | 2;
while (y>1)
{
 x++;
 y--;
}
do --i; while ( i > 0);
i++;
while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
V iných jazykoch: en hu cz sk