Java

Java - lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Príklady - Java

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Java
false || false
0123
/* x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) */ 
i / 0x0a
true
i % 4
V iných jazykoch: en hu cz sk