FreeBASIC

FreeBASIC - Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Príklady - FreeBASIC

FreeBASIC
 i = x * 5
 do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
FreeBASIC
if i=16 then
  continue while
 end if
do
 i=i-1
 loop until ( i = 0)
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do while y <= 32  
  y=y+1
loop
V iných jazykoch: en hu cz sk