FreeBASIC

FreeBASIC - lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Príklady - FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
FreeBASIC
/'
fdjksjf
sdjgksdgjk
'/
c=true
100 * 1.2
&HA shr 2
&O123
-2147483648
V iných jazykoch: en hu cz sk