FreeBASIC <-> Java | 32-bitové celé číslo

FreeBASIC

integer

Popis

integer
Použitá kľúčové slová: integer

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As integer= -12345     ' x = -12345
Dim y As integer= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CInt((x * y))    ' y = 2666520
.
Java

int

Popis

 int
Použitá kľúčové slová: int

Príklady

Java

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
int x= -12345;     // x = -12345
int y = -(15123 / 70);// y = -216
z = (int)(x * y);    // y = 2666520
FreeBASIC

long

Popis

 long
Použitá kľúčové slová: long

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As long= -12345     ' x = -12345
Dim y As long= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CInt((x * y))    ' y = 2666520
.
Java

int

Popis

 int
Použitá kľúčové slová: int

Príklady

Java

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
int x= -12345;     // x = -12345
int y = -(15123 / 70);// y = -216
z = (int)(x * y);    // y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk