Free Pascal

Free Pascal - lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Príklady - Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Free Pascal
x:= 3.14159265359;
{ x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) } 
i / $ab
5 < 10
&123
not true
V iných jazykoch: en hu cz sk