C#

C# - lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Príklady - C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
C#
0123
10 * 3.14
!b && true
        // x = -82345
/*
fdjksjf
sdjgksdgjk
*/
10 > f(9.9)
V iných jazykoch: en hu cz sk