C - Premenná

Premenná sa používa pre ukladanie dát. možno deklarovať v rôznych miestach a možno použiť v rôznych miestach. môže byť odlíšiteľný aj podľa životnosti: sú lokálne globálne alebo statické premenné. je možné použitie napríklad v štruktúre alebo funkcii.

Deklarácia

deklarácia premennej Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.

type name

Použitie

použitie premennej Použitím premennej možno pristupovať k dátám uložené v premennej, môžu byť použité na ukladanie alebo načítani...

name