C

C - lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Príklady - C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
C
a && 1
0123
/* x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) */ 
 // z=333
100 * 1.2
0xff & 0x05
V iných jazykoch: en hu cz sk