C++

C++ - lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Príklady - C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
C++
0111
i>0
false || true
0xf << 5
     // x=90
x / 0.5
V iných jazykoch: en hu cz sk