C++ <-> PHP | Logický súčet

C++

||

Popis

par1 || par2
Použitá kľúčové slová: ||

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

C++

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false || false; // a1 = false
a2 = false || true; // a2 = true
a3 = true || false; // a3 = true
a4 = true || true; // a4 = true

C++

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b || c) || a
a || true
a>1 || a<100
.
PHP

||

Popis

par1 || par2
Použitá kľúčové slová: ||

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

PHP

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
$a1 = false || false; // a1 = false
$a2 = false || true; // a2 = true
$a3 = true || false; // a3 = true
$a4 = true || true; // a4 = true

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
($b || $c) || $a
$a || true
$a>1 || $a<100
C++

||

Popis

par1 || par2
Použitá kľúčové slová: ||

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

C++

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false || false; // a1 = false
a2 = false || true; // a2 = true
a3 = true || false; // a3 = true
a4 = true || true; // a4 = true

C++

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b || c) || a
a || true
a>1 || a<100
.
PHP

or

Popis

par1 or par2
Použitá kľúčové slová: or

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

PHP

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
$a1 = false || false; // a1 = false
$a2 = false || true; // a2 = true
$a3 = true || false; // a3 = true
$a4 = true || true; // a4 = true

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
($b || $c) || $a
$a || true
$a>1 || $a<100

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk