C++ <-> Object Pascal | Logický súčet

C++

||

Popis

par1 || par2
Použitá kľúčové slová: ||

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

C++

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false || false; // a1 = false
a2 = false || true;  // a2 = true
a3 = true  || false; // a3 = true
a4 = true  || true;  // a4 = true

C++

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b || c) || a
a || true
a>1 || a<100
.
Object Pascal

or

Popis

par1 or par2
Použitá kľúčové slová: or

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

Object Pascal

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 := false or false; // a1 = false
a2 := false or true;  // a2 = true
a3 := true  or false; // a3 = true
a4 := true  or true;  // a4 = true

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b or c) or a
a or true
a>1 or a<100

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk