C++ <-> FreeBASIC | Logický súčet

C++

||

Popis

par1 || par2
Použitá kľúčové slová: ||

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

C++

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false || false; // a1 = false
a2 = false || true; // a2 = true
a3 = true || false; // a3 = true
a4 = true || true; // a4 = true

C++

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b || c) || a
a || true
a>1 || a<100
.
FreeBASIC

or

Popis

par1 or par2
Použitá kľúčové slová: or

Vstup


Výstup

Oba operandy sa vyhodnocujú nezávisle na hodnote prvého oeprandu.

Príklady

FreeBASIC

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false or false ' a1 = false
a2 = false or true ' a2 = true
a3 = true or false ' a3 = true
a4 = true or true ' a4 = true

FreeBASIC

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b or c) or a
a or true
a>1 or a<100
C++

||

Popis

par1 || par2
Použitá kľúčové slová: ||

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

C++

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false || false; // a1 = false
a2 = false || true; // a2 = true
a3 = true || false; // a3 = true
a4 = true || true; // a4 = true

C++

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b || c) || a
a || true
a>1 || a<100
.
FreeBASIC

OrElse

Popis

par1 OrElse par2
Použitá kľúčové slová: orelse

Vstup


Výstup

Ak prvý operand je pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.

Príklady

FreeBASIC

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false OrElse false ' a1 = false
a2 = false OrElse true ' a2 = true
a3 = true OrElse false ' a3 = true
a4 = true OrElse true ' a4 = true

FreeBASIC

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčet:
(b OrElse c) OrElse a
a OrElse true
a>1 OrElse a<100

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk