Basic - lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Príklady - Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Basic
(x+y+30)+3
x = &O12
&Hff mod 50
      ' x=50
3.14 - 1
V iných jazykoch: en hu cz sk