Visual C++

Visual C++ - Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Příklady - Visual C++

Další kousky ukázkových kódu:
Visual C++ .NET
false
/* x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) */ 
0xf0 | (x | y)
if (y<5)
   y = y/ 3.14;    // y = 1.234
true  || true
4 * 077
V jiných jazycích: en hu cz sk