Visual Basic

Visual Basic - Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Příklady - Visual Basic

Visual Basic .NET
 i = x * 5
 while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
end while

Další kousky ukázkových kódu:
Visual Basic .NET
if i=16 then
  continue while
 end if
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
while y <= 32  
  y=y+1
end while
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
do
 i=i-1
 loop until ( i = 0)
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
V jiných jazycích: en hu cz sk