PHP <-> FreeBASIC | Příkaz přerušení

PHP

break

Popis

break ;
Použitá klíčová slova: break
Poznámka: Použitelný v těchto místech:
Cyklus s podmínkou na konci Cyklus s podmínkou na začátku

Příklady

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Příkaz přerušení:
$i=10;
do --$i; while ( $i > 0);
do {
 $i++;
 if ($i==5)
  break;
} while ( $i <10);
.
FreeBASIC

exit do

Popis

exit do
Použitá klíčová slova: do exit
Poznámka: Použitelný v těchto místech:
Cyklus s podmínkou na konci

Příklady

FreeBASIC

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Příkaz přerušení:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
PHP

break

Popis

break ;
Použitá klíčová slova: break
Poznámka: Použitelný v těchto místech:
Cyklus s podmínkou na konci Cyklus s podmínkou na začátku

Příklady

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Příkaz přerušení:
$i=10;
do --$i; while ( $i > 0);
do {
 $i++;
 if ($i==5)
  break;
} while ( $i <10);
.
FreeBASIC

exit for

Popis

exit for
Použitá klíčová slova: exit
Poznámka: Použitelný v těchto místech:

Příklady

FreeBASIC

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Příkaz přerušení:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
V jiných jazycích: en hu cz sk